Captació

Captación Hidraqua

Rius i brolladors

L’origen de l’aigua potable
 

La captació és el procés d’obtenció de l’aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però a vegades s’utilitza l’aigua de mar prèviament dessalada.

Per a Hidraqua és bàsic garantir l’abastiment d’aigua potable a llars i empreses. La clau per a la correcta administració de l’aigua són la recerca de noves fonts, la gestió integral dels recursos i la millora de l’eficiència en la gestió sostenible de l’aigua.

Entenem i compartim la sensibilitat dels diferents estaments i institucions locals per aconseguir la gestió eficient dels recursos hídrics. Este és el nostre principal objectiu i, per aconseguir-lo, treballem dia a dia, investigant i innovant en tots els processos.