POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA

Política de gestión integrada Hidraqua

Treballant per un desenvolupament sostenible
 

En Hidraqua som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els principis següents:

 • Excel·lència
 • Innovació
 • Diàleg
 • Desenvolupament de negoci sostenible
 • Desenvolupament de local

Per a aconseguir este objectiu tenim una política de gestió integrad basada en els tres eixos del desenvolupament sostenible: social, ambiental y eficiència.


Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i oferir un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats.

 • Certificat de qualitat  

  Hidraqua disposa un sistema de gestió de la qualitatque aporta valor a l’organització i proporciona un marc de referència per establir objectiusen els àmbits següents del seu abast:
   
  • El proveïment d’aigua potable i els servicis de gestió associats (compra, captació, potabilització, dessalatge, emmagatzematge, desinfecció, distribució, manteniment d’instal·lacions i xarxa, control de qualitat de l’aigua, neteja de depòsits d’aigua i espais confinats en general).
  • La gestió i el manteniment dels sistemes de clavegueram i sanejament..
  • La recol·lecció , depuració i els serveis de conservació, manteniment i explotació d’estacions depuradores, bombaments i xarxes de col·lectors d’aigües residuals.
  • La inspecció i el control analític de l’aigua residual, i el control d’abocaments de les aigües residuals i els llots de depuració.
  • La gestió comercialassociada al cicle integral de l’aigua: contractació, instal·lació, lectura i manteniment de comptadors, facturació, cobrament, gestió d’impagats i atenció al client.

  Els sistemes de gestió de la qualitat i gestió ambiental estan certificats conforme a la Norma ISO 9001:2015 i la Norma ISO 14001:2015 respectivament.

  Certificado ISO 9001:2005
 • Certificat de prevenció de riscos laborals

  Hidraqua afirma el seu compromís amb la seguretat i la salut dels seus treballadors i col·laboradors, de les seues instal·lacions, del medi ambient i de la comunitat, en els diferents llocs on operem. Per a desenvolupar-ho, la nostra empresa té com a objectius:

  • Ser un referent en seguretat i salut laboral en el sector de l’aigua.
  • Crear una cultura comuna de seguretat i salut laboral ue permeta eliminar els perills, reduir els riscos i proporcionar condicions de treball segures i saludables.
  • La millora contínua amb la participació de totes les parts interessades i amb la implementació de noves tecnologies.
  Amb la finalitat de garantir l’aplicació correcta d’estos objectius, disposem d’un sistema de gestió conforme a l’especificació tècnica OHSAS 18001:2007.