Clavegueram

Alcantarillado Hidraqua

Innovadors sistemes per a una gestió sostenible

Hidraqua aposta per
tècniques de drenatge sostenibles
 

L’aigua residual és conduïda a la xarxa de clavegueram després d’haver sigut utilitzada per als seus diferents usos a llars i empreses. Este sistema facilita la recollida d’estes aigües residuals i pluvials i a més en possibilita el transport fins a les diferents estacions depuradores. Les estacions de bombament són necessàries per impulsar l’aigua residual a les plantes de depuració.

En Hidraqua tenim molt present el futur. Per això, impulsem sistemes innovadors per a una gestió sostenible de pluvials i aigües depurades amb l’objectiu d’evitar el deteriorament mediambiental que pot arribar a causar l’aigua contaminada.