Presentació

Presentación

Benvinguts al portal web d’Hidraqua

Sostenibilitat ambiental
i compromís amb les persones
 

Hidraqua és una empresa del sector de l’aigua i del medi ambient que des de 1971 desenvolupa la seua activitat (captació, potabilització, distribució, depuració i reutilització), per concessió o per empreses mixtes, en 79 municipis de la Comunitat Valenciana.

Des de llavors, l’empresa ha apostat per transformar el tradicional cicle integral de l’aigua en el cicle sostenible de l’aigua, gràcies a la incorporació d’ecoinnovació, ecodisseny i noves maneres de treball encaminades a preservar els recursos naturals basats en el model d’economia circular.

Des d’esta perspectiva, Hidraqua actua també sobre la comunitat local enfortint les economies locals i afavorint la implicació social.

 • Missió

  La gestió sostenible de l’aigua, amb la incorporació de nous processos i etapes per a garantir els recursos naturals que permeten el desenvolupament econòmic, ambiental i social dels municipis gestionats.
 • Visió

  Ser una empresa responsable i de referència en la gestió del cicle sostenible de l’aigua, reconeguda per la seua aposta per les tecnologies avançades i sostenibles dirigides a prestar un servei de qualitat i pròxim a la ciutadania, fer una gestió ètica amb un ferm compromís amb el desenvolupament sostenible i generar valor compartit amb tots els nostres grups de relació.
 • Valors

  • Talent.
  • Ètica.
  • Consciència ambiental.
  • Diàleg.
  • Innovació.
  • Responsabilitat.