Projecte GUARDIAN

Proyecto Guardian

Noves solucions als reptes del canvi climàtic

 

Parc Natural del Túria

 

Guardian “Green Urban Actions for Resilient fire Defence of the Interface Area és un projecte destinat a augmentar la resiliència al foc en una zona del Parc Natural del Túria. La iniciativa, que compta amb la subvenció de la Unió Europea, està liderada per l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, Ajuntament de Paterna, Hidraqua, Medi XXI, Universitat de València, Universitat Politècnica de València i Cetaqua. Així mateix, col·labora en aquest projecte el Parc Natural del Túria (Generalitat Valenciana).

Entre les accions que es desenvoluparan es troba el disseny i construcció d'una ERA (Estació Regeneradora d'Aigua), per a l'eliminació de microcontaminants emergents, que tractarà una part de l'efluent de la EDAR Camp de Túria II. L'aigua regenerada s'utilitzarà, a través de la instal·lació de canyons, per al reg preventiu i de manteniment de les zones que formen les barreres verdes de protecció contra incendis de la interfície urbà forestal, evitant l'ús d'aigua potable. A més, es durà a terme el disseny i la construcció de la xarxa de transport i distribució de l'aigua regenerada (depòsits, conduccions, estacions de bombament), el monitoratge de condicions climàtiques i agronòmiques, la construcció de barreres verds i la restauració de la zona humida protegida (Embassament de la Vallesa). Finalment, s'executaran treballs forestals i de gestió de la vegetació, la introducció d'espècies resilients al foc, i la formació a la població en prevenció d'incendis i autodefensa.

El projecte també contempla les accions de comunicació i formació en prevenció d'incendis de la població resident en la interfície urbà-forestal, una anàlisi socioeconòmica de l'impacte global del projecte, així com de la replicabilidad del projecte GUARDIAN en altres àmbits urbans.