Normativa del servici

Asset Publisher

Normatives d’aigua i clavegueram
 

Els servicis d’aigua potable i clavegueram que gestiona Hidraqua es regixen per normatives que aglutinen les condicions generals de prestació dels servicis.

  • Reglaments, que regulen la prestació del servici públic de proveïment d’aigua i l’ús de la xarxa de clavegueram i les condicions dels abocaments que s’hi fan.
  • Ordenances, que establixen els conceptes i els preus a facturar en cada municipi als usuaris dels servicis. L’Ajuntament és l’òrgan responsable d’aprovar les tarifes i la Comissió de Preus de la província és l’organisme encarregat d’autoritzar-les.
Per a consultar la normativa local, selecciona el teu municipi.

Asset Publisher