Depuració

Depuración Hidraqua

Depurem la teua aigua

Solucions innovadores amb
el mínim impacte mediambiental
 

La depuració de les aigües residuals consistix en l’eliminació de les impureses de l’aigua utilitzada. En Hidraqua, este tractament el duem a terme a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Allí, les aigües són sotmeses a un conjunt de processos per restituir les característiques de qualitat prevista abans de tornar-les al medi ambient en les millors condicions i completar així el cicle de l’aigua.

Este procés de depuració genera l’aparició d’un subproducte principal, el fang, que es produïx en quantitats i qualitats variables en funció del cabal, de les característiques de l’aigua tractada i de la tecnologia aplicada en la depuradora.

En Hidraqua treballem en la recerca de solucions innovadores per eliminar este fang generat en el procés de depuració amb el mínim impacte mediambiental.