Informe de Sostenibilitat

Informe de desarrollo sostenible

Informe de Sostenibilitat

En l’Informe de Sostenibilitat d’Hidraqua s’inclouen les seues empreses mixtes participades (Aguas de Alicante, Aigües d’Elx, Aigües de l’Horta, Aigües de Paterna, Agamed i Aigües de Cullera) perquè els nostres grups de relació puguen conéixer l’impacte econòmic, social i ambiental global d’Hidraqua en la Comunitat Valenciana.

L’informe ha sigut elaborat seguint les directrius internacionals de la Global Reporting Initiative (GRI), amb la finalitat d’informar sobre la sostenibilitat de forma clara, oberta i amb uns paràmetres comuns. Així mateix, ha sigut verificat externament, amb la qual cosa es garantixen al màxim la precisió i la fiabilitat de totes les dades aportades.