Potabilització

Potabilización Hidraqua

Estacions de tractament d’aigua potable

Tractem la teua aigua
 

En Hidraqua prenem com a model la naturalesa per reproduir el procediment de potabilització de l’aigua. Reproduïm la decantació, el mateix procés que realitza el medi natural. Subministrem aire a l’aigua, que és el mateix que la naturalesa du a terme als rius: els salts i cascades l’oxigenen i així es lluita contra la pol·lució orgànica. Amb esta tècnica pretenem que sedimenten les matèries suspeses que porta l’aigua. Posteriorment, la filtrem i la desinfectem.

La decantació és un dels procediments que apliquem en Hidraqua. Depenent de la composició de l’aigua que arriba a les nostres plantes de tractament, emprem les tècniques més adequades en cada cas per assegurar la qualitat exigida per les autoritats sanitàries.