Control de la qualitat de l’aigua

Control calidad del agua Hidraqua (bloque 1)

Cuidem la qualitat de la teua aigua

El control de la qualitat de l’aigua és el nostre principal objectiu

 

Hem desenvolupat un Pla de control analític anual, consensuat amb l’autoritat sanitària, en el qual s’establixen la freqüència i els diferents paràmetres que cal analitzar, sempre assegurant el compliment total de la legislació vigent (Reial decret 140/2003, que regula criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà; Reial decret 314/2016, que incorpora els criteris bàsics per a la protecció de la salut en contra dels perills derivats de les radiacions ionitzants en les aigües destinades a consum humà, i Reial decret 902/2018, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003 i el Decret 58/2006, pel qual es desenvolupa, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial decret 140/2003).

Estos resultats són posteriorment enviats al Ministeri de Sanitat i bolcats en el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC), on el ciutadà pot saber la qualificació de l’aigua del seu municipi.

Per a  definir els nivells de potabilitat, els investigadors prenen com a base el consum diari d’una persona al llarg de tota la seua vida —2 litres diaris d’aigua de l’aixeta durant 70 anys—, amb uns màrgens de seguretat molt elevats.

Control Calidad del Agua Paramétros a analizar Hidraqua (imágenes)

Paràmetres que cal analitzar

tres vàlvules de control per les quals passa l'aigua per a ser analitzada

Anàlisi de control a la xarxa de distribució

Per a determinar els caràcters fisicoquímics, organolèptics i microbiològics de l’aigua.

passadís en el qual es veuen dipòsits d'aigua per a ser analitzada

Anàlisi completa de la xarxa i els dipòsits

Per a determinar els caràcters organolèptics i fisicoquímics, els metalls, els trihalometans, els plaguicides, els hidrocarburs aromàtics policíclics i els caràcters microbiològics.

quatre vàlvules en vertical i al costat la mà d'una persona sostenint un casc groc de seguretat

Análisis de Radiactividad

D’acord amb l’última modificació feta en el Reial decret 140/2003, s’establix que s’ha de determinar el potencial d’activitat radioactiva en les aigües de consum humà.

una persona realitzant anàlisi en laboratori

Determinació del clor residual lliure in situ

Per a garantir la desinfecció correcta de l’aigua.

Asset Publisher

Controls
 

L’aigua potable és un dels recursos més controlats del món. Disposem de sistemes de control automàtic que ens permeten, mitjançant el nostre sistema de telecontrol, supervisar en continu els indicadors de qualitat de l’aigua, com el clor residual, la conductivitat, la terbolesa, el pH i la temperatura.

A Hidraqua realitzem controls efectuats en laboratori en compliment del Pla de control de la qualitat de l’aigua potable, pel qual s’establixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Per a conéixer les característiques fisicoquímiques de l’aigua potable del teu municipi, selecciona ací.

Si vols saber més coses sobre les característiques de la qualitat de l’aigua, ves a la secció d’ Ajuda