SVisual

SVisual

Servei de videointerpretació en llengua de signes espanyola (LSE)
 

SVIsual és el primer servei de videointerpretació en LSE que hi ha en el nostre país. La Fundació CNSE per a la Supressió de les Barreres de Comunicació, en col·laboració amb la Confederació Estatal de Persones Sordes (CNSE), ha apostat per un ús estratègic de les noves tecnologies al servei de la comunicació per a assegurar que les persones sordes o amb discapacitat auditiva tinguen el mateix accés a la informació que la resta dels ciutadans.

Hidraqua disposa del servei d’atenció per a persones sordes SVisual en les seues oficines d’Oriola, Benidorm, Santa Pola, Elda, Guardamar i Redován. Així, quan es requerisca un servei de traducció en llengua de signes per a fer gestions presencialment en l’oficina, es podrà fer una telefonada per videoconferència al personal qualificat de Fesord , (Federació de Persones Sordes de la Comunitat Valenciana), que s’encarregarà de fer la traducció en temps real.

Això és possible gràcies a un acord de col·laboració amb Fesord, entitat que treballa per a l’eliminació de les barreres de comunicació per a les persones sordes.

logotip de SVISUAL