Condicions generals de contractació

Condiciones generales de contrataciones

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació sobre la seua activitat, Hidraqua ha decidit difondre, a través d’internet, determinada informació sobre la contractació que fa.

En este apartat, Hidraqua podrà incloure qualssevol dades i informacions que considere rellevants en relació amb la seua activitat contractual, com ara el marc contractual general, les condicions generals, els requisits mínims per a poder ser contractista de la societat, els procediments de contractació en curs i la documentació relativa a estos; i, en general, qualsevol informació que considere d’utilitat general o siga rellevant amb esta finalitat, com ara els punts de contacte i els mitjans de comunicació que es poden usar per a relacionar-se amb la societat quant a contractacions.

mà escrivint amb bolígraf