Reutilització

Reutilización Hidraqua

Economia circular a través de l’aigua

Aigües regenerades
per a un consum sostenible
 

El tractament adequat d’aigües residuals industrials i la seua posterior reutilització per a múltiples usos contribuïxen a un consum sostenible de l’aigua i a la regeneració ambiental del domini públic hidràulic i marítim i dels seus ecosistemes, sense oblidar que l’aigua de qualitat és una matèria primera crítica per a la indústria.

En Hidraqua sempre ha sigut una inquietud el foment de la reutilització de les aigües depurades per a diferents usos, de manera que se n’han fet partícips diversos agents interessats en este recurs en la seua segona vida.

La concepció d’Hidraqua del cicle de l’aigua en l’àmbit municipal partix de la idea de considerar l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) com una etapa més d’este cicle, de manera que es canvia la visió generalitzada de les depuradores com l’etapa final en la gestió del cicle de l’aigua.

Esta consideració implica que depurar és proveir, de manera que les depuradores són plantes productores que generen a partir dels residus un recurs vàlid i necessari, amb un cost ambiental i econòmic molt inferior a altres estratègies de gestió hídrica plantejades (transvasaments de conca, dessalinització, etc.), en pro de l’economia circular.

En este sentit, gràcies al Pla de control d’abocaments (PCA) i a una correcta depuració, s’aconseguix el compliment dels requisits de reutilització previstos en el RD 1620/2007, els condicionants sanitaris i les pautes de l’organisme de conca.