Asset Publisher

La Càtedra Aquae establix cinc tipus d’indicadors per a mesurar l’economia circular de l’aigua en Espanya

 

Imagen de depuradora

 

La Marjal (Alacant), el primer parc urbà inundable d’Espanya, pot emmagatzemar 45.000 m3 d’aigua de pluja

 

El nostre país se situa al capdavant en reutilització d’aigua en Europa: més del 10% de l’aigua residual tractada es reutilitza, enfront del 2,4% de mitjana europea

La Càtedra Aquae d’Economia de l’Aigua, impulsada per la UNED i la fundació d’Hidraqua, Fundació Aquae, proposa cinc classes d’indicadors per a avaluar l’estat actual, l’evolució en els últims anys i les possibilitats de millora de l’economia circular en matèria d’aigua en Espanya. L’objectiu és contribuir a fer que la nostra economia siga circular i, per tant, plenament sostenible i competitiva per a 2030.

L’Estratègia espanyola d’economia circular (EEEC), impulsada en 2017 pel Govern, establix successius plans d’acció amb l’objectiu d’aconseguir que l’economia circular siga una realitat en el nostre país en 2030. A fi d’avaluar estes accions, l’EEEC ha identificat una sèrie d’indicadors per als diferents eixos d’actuació. “Crida l’atenció el fet que, per a la reutilització de l’aigua, en l’EEEC només s’haja inclòs un indicador (el volum anual d’aigua reutilitzada), la qual cosa es pot explicar, en part, per la falta de dades disponibles sobre este tema. Precisament per a contribuir a pal·liar esta falta d’indicadors hem fet este treball”, subratlla Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Càtedra Aquae.

Este estudi, elaborat en el marc del grup de treball número 12, “Aigua i Economia Circular”, de l’últim Congrés Nacional del Medi Ambient, establix indicadors de captació, que mesuren si l’assignació de l’aigua, segons el seu ús i origen, es fa de la manera més eficient possible; indicadors de proveïment, que inclouen el transport, el tractament, l’emmagatzematge, la distribució i l’eficiència d’este servici; indicadors d’ús d’aigua, que analitzen la utilització d’este recurs per part de diferents usuaris; indicadors de sanejament i reutilització, que avaluen la incidència i l’eficiència d’estes fases i la inversió en este tipus d’infraestructures; i indicadors d’estat ambiental, que mesuren l’estat quantitatiu i qualitatiu de les masses d’aigua.

Economia circular de l’aigua en la Comunitat Valenciana

Un referent en economia circular de l’aigua en el nostre país és La Marjal (Sant Joan d’Alacant), el primer parc urbà inundable d’Espanya. Dissenyat i gestionat per Aguas de Alicante, este parc construït en 2015 pot emmagatzemar 45.000 m3 d’aigua de pluja, i el seu principal objectiu és evitar els episodis d’inundació cada vegada més habituals en les zones costaneres urbanes. “Durant els episodis de pluges fortes, l’aigua s’emmagatzema en el parc i posteriorment es porta a la planta depuradora”, explica Amelia Navarro, directora de Desenvolupament Sostenible d’Hidraqua.

D’altra banda, Hidraqua i l’Ajuntament de Rojales (Alacant) van posar en marxa fa uns mesos un conjunt d’actuacions per a minimitzar els abocaments al Parc Natural de les Llacunes de la Mata i Torrevella, que es van produir durant els episodis de tempesta en este municipi. Estes obres, que tenen un pressupost de més de quatre milions d’euros, inclouen millores en les depuradores existents de Lo Pepín (I i II) i Doña Pepa, i la construcció de depòsits antitempesta capaços d’emmagatzemar i retindre l’excés d’aigua durant les pluges, amb la qual cosa s’eviten abocaments.

Així mateix, esta actuació inclou la construcció de cinc llacunes, de més de 5.000 m3 de capacitat, que funcionaran com un aiguamoll i també per a emmagatzemar i distribuir l’aigua regenerada en les depuradores. Amb esta actuació, l’aigua regenerada tindrà diferents usos: recreatiu i ornamental, amb la construcció de les llacunes; i mediambiental, mitjançant el reg de zones verdes..

En la província d’Alacant hi ha un altre bon exemple d’economia circular de l’aigua: el Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany, reconegut pel seu valor intrínsec com a reserva de biodiversitat. Este espai natural de 360 hectàrees, que l’Ajuntament d’Elx i Aigües d’Elx es van comprometre a preservar l’any 2013 gràcies a un acord de col·laboració, s’ha convertit en un referent pel que fa a la gestió hídrica. Entre 2005 i 2007 es van crear les tolles artificials amb aigua regenerada, la qual cosa permet mantindre el nivell d’ompliment de les tolles sense recórrer a l’aigua potable.

La captació d’aigua en Espanya es reduïx un 10%

En l’estudi elaborat per la Càtedra Aquae, els indicadors de captació mostren que en el període 2000-2014 la principal destinació de l’aigua captada en Espanya va ser l’agricultura (70% del total), seguida de l’aigua urbana (17%) i de l’aigua captada directament per les empreses utilitzant les seues instal·lacions i equipaments (13%). Estes dades indiquen que, del total de l’aigua captada en Espanya, només el 17% és tractat i potabilitzat per al seu ús posterior, mentre que el 83% restant és captat pels mateixos usuaris (agrícoles i industrials).

«“Este percentatge representa una evidència molt positiva en la relació aigua-economia circular, ja que esta aigua es destina habitualment a usos que no requerixen una qualitat elevada. D’esta manera s’eviten tractaments de l’aigua innecessaris i es poden reservar les aigües de major qualitat per a aquells usos que n’exigisquen. A més, com que en estos casos el punt d’ús i el de captació solen estar molt pròxims, s’eviten importants costos de transport, que habitualment suposen un elevat consum energètic”, indica Amelia Pérez Zabaleta.

El 10,74% de l’aigua residual tractada en Espanya va ser reutilitzada

Els indicadors de sanejament i reutilització mostren el volum d’aigua residual que és tractada o depurada. En 2014, el 10,74% de l’aigua tractada en les més de 2.000 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que hi ha en Espanya es va regenerar per a ser reutilitzada posteriorment en l’agricultura (62%), el reg de zones verdes (20%) o la indústria (7%). La Comunitat Valenciana (59%), Múrcia (50%) i les Illes Balears (45%) són les regions on més percentatge d’aigua tractada es va reutilitzar en 2014. “Esta dada situa Espanya al capdavant en matèria de reutilització d’aigües residuals, ja que en Europa la mitjana és d’un 2,4%”, subratlla la directora de la Càtedra Aquae.

Els indicadors de sanejament i reutilització mostren el volum d’aigua residual que és tractada o depurada. En 2014, el 10,74% de l’aigua tractada en les més de 2.000 estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que hi ha en Espanya es va regenerar per a ser reutilitzada posteriorment en l’agricultura (62%), el reg de zones verdes (20%) o la indústria (7%). La Comunitat Valenciana (59%), Múrcia (50%) i les Illes Balears (45%) són les regions on més percentatge d’aigua tractada es va reutilitzar en 2014. “Esta dada situa Espanya al capdavant en matèria de reutilització d’aigües residuals, ja que en Europa la mitjana és d’un 2,4%”, subratlla la directora de la Càtedra Aquae.

En 2013, Fundació Aquae i la UNED van crear la Càtedra Aquae d’Economia de l’Aigua amb l’objectiu de dur a terme activitats d’investigació, transferència, divulgació, docència i innovació sobre l’economia de l’aigua.