Asset Publisher

Hidraqua llança la seva nova web adaptada a les necessitats més demandades pel client

 

 

Hidraqua ha posat en marxa una nova pàgina web amb accés fàcil i intuïtiu a aquelles gestions que els usuaris realitzen més habitualment a través d'aquest portal. Així, per exemple, la web ofereix accés directe a seccions com el pagament online, la lectura de comptadors, el canvi de titular, la consulta d'històrics de consum o la factura en format digital.

A més, millora l'experiència del client amb processos més senzills i intuïtius, adaptant-se a qualsevol dispositiu i oferint la informació en valencià, castellà i anglés. També incorpora un apartat de preguntes freqüents per a donar resposta ràpida a les consultes més habituals dels clients, facilita l'accés a les gestions més demandades des de la pròpia home i millora les funcionalitats i l'aspecte de l'oficina virtual. Així mateix, agilitza la cerca d'informació específica de la localitat que elegisca l'usuari mitjançant la selecció del municipi des de la home.

“Cada dia els canals presencials o telefònics han anat perdent protagonisme enfront de la immediatesa i a la comoditat que ofereix la realització de gestions a través de la pàgina web. Aquesta realitat ens obliga a oferir un portal que permeta fer aquestes gestions més accessibles i senzilles per a tots els usuaris; millorant l'experiència al client i la relació entre l'usuari i la companyia” ha declarat Isidoro Andreu, director de clients de Hidraqua. 

La web posa de manifest les línies en les quals Hidraqua ha treballat en els últims anys, com són la transparència i sostenibilitat.  D'aquesta forma, l'usuari pot trobar en un sol click seccions com el perfil del contractant, el codi de conducta, l'informe de desenvolupament sostenible, les polítiques de gestió integrada i la informació corporativa de la companyia.

Addicionalment compta amb un apartat en el qual el ciutadà podrà conèixer la gestió del cicle integral de l'aigua, els controls i anàlisis de qualitat que es realitzen en la xarxa, així com la informació d'altres serveis duts a terme en els municipis en els quals opera.