Asset Publisher

Hidraqua aborda el desenvolupament sostenible, els models de gestió i la qualitat de l’aigua en el Congrés Nacional de l’Aigua d’Oriola

 

Hidraqua aborda el desarrollo sostenible, los modelos de gestión y la calidad del agua en el Congreso Nacional del Agua de Orihuela
 

Els dies 21 i 22 de febrer de 2019, l’Auditori de La Lonja d’Oriola acull el Congrés Nacional de l’Aigua: innovació i sostenibilitat. Una trobada en la qual se citen experts acadèmics de prestigi en les matèries d’aigua i agricultura; economia de l’aigua; governança, dret i polítiques públiques; depuració, reutilització i dessalinització; aigües superficials i subterrànies; i, finalment, aigua i ciutats. En cada un d’estos blocs hi haurà una taula redona, el format que predominarà durant esta trobada científica organitzada per l’Ajuntament d’Oriola i l’Institut Universitari de l’Aigua i les Ciències Ambientals (IUACA) de la Universitat d’Alacant.

Hidraqua, com a empresa referent en el cicle integral de l’aigua en la Comunitat Valenciana, participarà en tres ponències per a abordar els temes del desenvolupament sostenible, els models de gestió i la qualitat de l’aigua.

La ponència sobre desenvolupament sostenible abordarà el Pla estratègic a mitjà termini (2017-2021) d’Hidraqua, anomenat REwater Global Plan, el qual està alineat amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU.

Un pla dissenyat sobre dos eixos: el de la sostenibilitat a partir de l’economia circular en el cicle de l’aigua i el del compromís social, centrat en l’atenció a les persones.

Partint d’esta premissa, la companyia exposarà els nou compromisos que aborda, entre els quals hi ha els següents: la lluita contra el canvi climàtic, la preservació del recurs aigua, l’aposta per l’economia circular, la protecció de la biodiversitat, l’accés a l’aigua per a col·lectius vulnerables i la conscienciació ambiental de la ciutadania, així com altres objectius vinculats a l’atenció a la plantilla i els seus proveïdors. Així mateix, per a cada compromís s’han marcat uns objectius, entre els quals hi ha els següents: reduir en un 90% les emissions de CO2 derivades del consum elèctric, reduir l’equivalent al 20% del consum d’aigua per habitant, preservar la biodiversitat en el 100% de les instal·lacions d’Hidraqua i les seues empreses participades, impulsar fons i tarifes socials a l’abast de tots els clients i sensibilitzar 2.900.000 persones en el respecte al medi ambient i l’ús sostenible de l’aigua.

La ponència sobre models de gestió posarà en valor les societats d’economia mixta com a model de col·laboració publicoprivada, un model en què tots dos operadors cogestionen el servici públic, i és este últim el que hi fa l’aportació de capital a mode de finançador de la gestió del servici i l’aportació de coneixement o know-how com a expert.

La Unió Europea promou este model. Així, en la nova directiva de concessions de l’any 2014 es manté l’aposta ferma per la col·laboració publicoprivada, a la qual es referix en general com a “diferents formes de cooperació entre les autoritats públiques i privades i el món empresarial, amb l’objectiu de garantir el finançament, la construcció, la renovació, la gestió o el manteniment d’una infraestructura o la prestació d’un servici”.

AA més, entre els avantatges exposats per a un model de col·laboració publicoprivat es tractaran la major eficiència econòmica i implicació del sector privat, aprofitant el seu potencial innovador i competitiu; l’increment en qualitat i quantitat dels servicis públics, repartint el cost de finançament de la infraestructura al llarg de tota la seua vida útil; la millora de la distribució dels riscos entre els partícips públics i privats, i, finalment, l’alleujament en les restriccions financeres a les administracions.

En el congrés hi haurà també una secció de comunicacions, en les quals el personal d’Hidraqua exposarà, a través de pòsters i exposicions orals temàtiques, el Pla director per a l’ús d’aigua regenerada en Santa Pola, reutilització per a usos urbans: el cas de la ciutat d’Alacant; el projecte europeu GUARDIAN per a la reutilització d’aigua en la defensa contra incendis forestals; el projecte per a la reutilització i l’autorització d’abocaments d’aigua depurada en la conca sud de Rojales; el centre d’innovació Dinapsis, o la renovació de les xarxes de distribució d’aigua potable en el municipi d’Oriola, entre altres temes.