Legezko oharra

LEGEZKO OHARRA

Webgune hau da (aurrerantzean, ); sozietate espainiarra da, , eta  helbide soziala .

Webgunean sartu eta erabiltzeak “Erabiltzaile” izaera ematen dio bertan sartu eta webgunea erabiltzen duenari, eta bete-betean eta inolako erreserbarik gabe onartzen ditu baldintza orokor hauek, bai eta webgunearen hainbat zerbitzu eta baldintzari dagokienez, baldintza orokorrak osatu, aldatu edo ordezkatuko dituzten baldintza partikularrak ere.

WEBGUNEAREN ERABILERA BALDINTZAK

 

XEDEA

Baldintza orokor hauek webgune honen erabilera (sarbidea, eratzea, editatzea, aldaketa eta ezabatzea barne) arautzen dute, baita erabilgarri jarritako edukiak eta zerbitzuak ere. Gune honetan sartzen den edozein pertsona “Erabiltzaile” izango da, eta berariaz, automatikoki eta bere borondatez onartuko ditu webgunean sartzen den une bakoitzean indarrean dauden baldintza orokorrak.

Webgune honetan eskainitako zenbait zerbitzu erabiltzea kasuan kasu agiri hau ordezkatzen, osatzen edota aldatzen duten baldintza partikular propioen mende egon daiteke. Beraz, zerbitzu horiek erabili baino lehen, arretaz irakurri beharko ditu erabiltzaileak baldintza partikular horiek. 

 eskubidea edukiko du edozein unetan eta alde bakarretik, aurrez abisatu behar izan gabe, webgunearen egitura eta diseinua webgunearen egitura eta diseinua aldatzeko; bertako zerbitzuak aldatu edo ezabatzeko, bai eta webgunean sartzeko edota hori erabiltzeko baldintzak ere.

ERABILERA
Jakitun izateaz gainera, erabiltzaileak onartzen du webgunea bere erantzukizunpean erabiltzea. Debekatuta dago webgunea legez kanpoko helburuetarako edo edo besterik kalte egiteko erabiltzea. Webgunearen erabilerari dagokionez, erabiltzaileak konpromisoa hartzen du edota besteren irudia, interesak edota eskubideak kaltetu, webgunea kaltetu, baliogabetu edo gainkargatu, edo webgunearen erabilera arrunta eragotz lezakeen ekintzarik ez egiteko.

 birusak hautemateko bidezkoak diren segurtasun-neurriak hartu ditu; nolanahi ere, erabiltzaileak jakitun izan behar du interneteko sistema informatikoen segurtasun-neurriak ez direla guztiz fidagarriak eta, beraz, ezin duela bermatu erabiltzailearen sistema informatikoetan edo horren agiri elektroniko eta fitxategietan alterazioak eragin ditzakeen birusik edo bestelako elementurik ez egotea.

JABETZA INDUSTRIALEKO ETA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK

Jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide guztiak eta webguneko informazio guztia (irudiak, diseinu grafikoak, iturri-kodea, diseinua, nabigazio-egitura, datu-baseak eta bertako beste edozein eduki) jabetzakoak dira, edo horiek erabiltzeko beste eskubide ditu.

Webgune hau eta horren edozein eduki, elementu ustiatzeko eskubideak eta, bereziki, erabilera, ustiatze, banatze, eraldatze eta komunikazio publiko eskubideak  izango dira une oro eta esklusiboki, jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubide horiei dagokienez legeak aurreikusitako indarraldian eta mundu osorako, horren edukien, elementuen eta erabiltzaileak sortu edota editatutako gainerako materialen edozein hobetze, egokitze, itzultze edota perfekzionatze barne. Erabiltzaileak ezingo ditu erabili erregistratutako markak, izen komertzialak, know-how-a, edota  bereizgarri den beste edozein zeinu, horren aldez aurreko berariazko baimenik gabe.

Erabiltzaileak ezingo du informazio hau aldatu edo erreproduzitu, ez guztiz edo ez partzialki ere,  aldez aurreko berariazko baimenik gabe. Izaera adierazlez eta ez mugatzailez:

  1. Erabiltzaileak ez du baimenik copyrighta eta  eskubideen gainerako identifikazio-datuak eta edozein babes-mekanismo ezabatzeko, saihesteko, manipulatzeko.

  2. Erabiltzaileak ez du baimenik webeko informazioa gordetzen duten datu-baseak desmuntatzeko, deskonpilatzeko edo inbertitzeko. Webgunearen informazio guztia egile eskubideekin babestuta dago. Webgune honetako informazioa baimenik gabe erabiltzeak, saltzeak eta jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak urratzeak legeak ezarritako erantzukizunak eragingo ditu. Webgunean agertzen diren markak (zeinu bereizgarriak eta logoak) titulartasun esklusibokoak dira, eta erregistratuta edo erregistratze-prozesuan daude. Agiri honetan edo webgunean agertzen diren beste produktu, zerbitzu eta konpainien izenak horien legezko jabeek erregistratutako markak edo bestelako zeinu bereizgarriak izan daitezke.

 

BERMEAK ETA ERANTZUKIZUNAK SALBUESTEA

 ez da erabiltzaileek bere webeko edukien gainean egiten duten erabileraren ondoriozko kalteen edo galeren erantzule izango. Bereziki, ez da webgune honetako edukien eta esteka edo linken egoeraren erantzule izango, erabiltzailea hirugarrenek kudeatutako beste webgune edo web orri batzuetara eraman dezaketenena. ez dauka erantzukizunik webgune eta web orri horien edukien eta egoeraren gainean. Webgune edo web orri horietara webgune honen bitartez iristeak ere ez dakar Aquarbek eduki horiek gomendatu edo onartzea. ez dauka erantzukizunik bere zentro zerbitzariaren zerbitzu-hutsen ondoriozko zeinahi kalteren gainean, ezta komunikazio-sareen, nabigatzaileen bertsio ez optimizatuen funtzionamendu kaskarraren edo horien erabileraren ondoriozko arazoen gainean ere. Webgunerako sarbidea eta bertan dagoen informazioaren balizko erabilera hori egiten duenaren erantzukizuna baino ez da. ez du erantzungo sarbide horren edo informazioaren erabileraren ondoriozko kalte edo galeren gainean. ez da izango egon litezkeen segurtasun-akatsen erantzule, ezta erabiltzailearen softwareei eta sistema informatikoari, bertan gordetako fitxategi edo dokumentuei, webeko zerbitzuetara eta edukietara konektatzeko erabilitako erabiltzailearen ordenagailuak birusak edukitzearen, nabigatzaileak gaizki funtzionatzearen edo horren bertsio ez eguneratuak erabiltzearen ondorioz eragin dakizkiekeen balizko kalteen erantzule ere; erabiltzailearen ardura izango da programa informatiko kaltegarriak hautemateko eta desinfektatzeko tresna egokiak edukitzea.

HIPERESTEKAK ETA GUNE ESTEKATUAK

Bere webgunetik Aquarberen webgunera hiperesteka , estekak egiteko gailu tekniko bat ezarri nahi duen erabiltzaileak . idatzizko baimena eskuratu beharko du aldez aurretik. Hiperesteka ezartzeak ez dakar, inolaz ere, eta hiperesteka edukiko duen webgune edo web orriaren jabearen artean harremanik egotea, ezta eduki edo zerbitzu horiek onartu edo onestea ere. Nolanahi ere, eskubidea edukiko du bere webgunerako edozein hiperesteka noiznahi debekatu edo baliogabetzeko, bereziki hiperesteka duen webgunearen jarduera edo edukiak zilegiak ez badira.  

webgunean, erabiltzaileak eskura ditu, bertan bilatzeko eta bertan sartzeko bakarrik, interneteko, hiperesteketako edo estekak egiteko gailu teknikoetako (adib.: estekak edo botoiak), direktorioetako edo erabiltzaileari hirugarrenen edo hirugarrenek kudeatutako gune edo atarietan sartzeko aukera ematen dioten tresnetako informazioa, edukiak eta zerbitzuak. ez ditu bere aldetik edota hirugarrenen bidez gune estekatuetako informazioa, edukiak eta zerbitzu erabilgarriak komertzializatzen, eta ez ditu edukiak eta zerbitzuak onartzen, ikuskatzen edo kontrolatzen, inolaz ere, ezta bertako edozein motatako material ere; erabiltzaileak hartuko du bere gain horien bitartez nabigatzearen gaineko erantzukizun osoa. 

Gune estekatuak egoteak ez du eskatzen, inolaz ere, horien arduradun edo titularrekin akordioak gauzatzea, ezta adierazpenak, edukiak edo hornitutako zerbitzuak gomendatzea, sustatzea edo horiekin identifikatzea ere. 

LEGE APLIKAGARRIAK ETA JURISDIKZIOA

Espainiako legeek arautuko dituzte baldintza orokor hauek. eta erabiltzaileak, egokituko litzaiekeen beste edozein eskumeni berariaz uko egin, eta  epaitegi eta auzitegietara jo beharko dute, webgunearen zerbitzu ematearen, horren zerbitzu eta edukien, zein hemen ezarritakoaren interpretazioaren, aplikazioaren, betetzearen edo ez-betetzearen inguruan sor litezkeen zalantzetarako.