Aigua de l’aixeta, aigua de qualitat

Agua del grifo, Agua de calidad (societario)

Aigua potable de la millor qualitat

L’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l’aigua per al consum humà com l’aigua que una persona pot beure cada dia, durant tota la vida, sense cap risc per a la salut.

aixeta d'aigua oberta omplint got

 

Per fixar la qualitat que ha de tindre l’aigua de l’aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de components a l’aigua, incloent-hi microorganismes patògens i components tòxics, encara que molts d’estos no perjudiquen el cos humà —alguns fins i tot aporten beneficis— i d’altres, només si estan presents en grans quantitats.

Consumir aigua de l’aixeta no genera residus, i prescindir dels envasos de plàstic és un dels millors favors que pots fer-li al medi ambient.

 

L’aigua de l’aixeta és apta per al consum humà. Ha superat amb escreix tots els controls que marquen les autoritats sanitàries, gràcies a l’aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i a un control eficaç i continu de la qualitat de l’aigua subministrada.

La responsabilitat de la qualitat de l’aigua de l’aixeta són:

  • El Ministeri de Sanitat i Consum
  • Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.
  • L’Ajuntament.
  • L’empresa subministradora.
  • Cada persona propietària d’instal·lacions interiors dins la seua propietat.