Aigua de l’aixeta, aigua de qualitat

Agua del grifo, Agua de calidad (societario)

Aigua potable de la millor qualitat

L’Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea consideren l’aigua per al consum humà com l’aigua que una persona pot beure cada dia, durant tota la vida, sense cap risc per a la salut.

 

Per fixar la qualitat que ha de tindre l’aigua de l’aixeta, la Unió Europea, seguint les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, determina els límits de presència de components a l’aigua, incloent-hi microorganismes patògens i components tòxics, encara que molts d’estos no perjudiquen el cos humà —alguns fins i tot aporten beneficis— i d’altres, només si estan presents en grans quantitats.

Consumir aigua de l’aixeta no genera residus, i prescindir dels envasos de plàstic és un dels millors favors que pots fer-li al medi ambient.

 

L’aigua de l’aixeta és apta per al consum humà. Ha superat amb escreix tots els controls que marquen les autoritats sanitàries, gràcies a l’aplicació dels tractaments de potabilització més avançats i a un control eficaç i continu de la qualitat de l’aigua subministrada.

La responsabilitat de la qualitat de l’aigua de l’aixeta són:

  • El Ministeri de Sanitat i Consum
  • Les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes.
  • L’Ajuntament.
  • L’empresa subministradora.
  • Cada persona propietària d’instal·lacions interiors dins la seua propietat.